Công Bố Nhãn Năng Lượng – Nồi Cơm Điện

//Công Bố Nhãn Năng Lượng – Nồi Cơm Điện

Bản Công bố Nhãn Năng Lượng cho Nồi cơm điện Phúc Gia® số 10859/BCT-TKNL, được thực hiện theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Kèm theo Test hiệu suất năng lượng của Nồi cơm điện Phúc Gia.

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Công Bố Nhãn Năng Lượng – Nồi Cơm Điện

Ấn vào đây để download Mẫu Công Bố Nhãn Năng Lượng – Nồi Cơm Điện

2018-04-05T14:24:53+07:00

Leave A Comment