Giấy Chứng Nhận Phù Hợp QCVN 9 Của Sản Phẩm Điều Hòa

2018-07-16T10:43:50+07:00

Mẫu Giấy Chứng Nhận Phù Hợp QCVN 9 Của Sản Phẩm Điều Hòa của Công ty Cổ Phần Liên Minh Phúc Gia được cấp ngày 28/05/2018. Vui lòng chờ vài giây để loading Giấy Chứng Nhận Phù Hợp QCVN 9 Của Sản Phẩm Điều Hòa Ấn vào đây để download Mẫu Giấy Chứng Nhận Phù

Giấy Chứng Nhận Phù Hợp QCVN 9 Của Sản Phẩm Điều Hòa 2018-07-16T10:43:50+07:00

Công Bố Hiệu Suất Năng Lượng Và Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa

2018-07-16T10:34:35+07:00

Mẫu Công Bố Hiệu Suất Năng Lượng Và Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa của Công ty Cổ Phần Liên Minh Phúc Gia được cấp ngày 24/05/2018. Vui lòng chờ vài giây để loading Công Bố Hiệu Suất Năng Lượng Và Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa Ấn vào đây để download Mẫu Công Bố

Công Bố Hiệu Suất Năng Lượng Và Dán Nhãn Năng Lượng Điều Hòa 2018-07-16T10:34:35+07:00

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng – Màn Hình Máy Tính

2018-06-28T17:05:22+07:00

Mẫu Công Bố Hiệu Suất Năng Lượng Và Dán Nhãn Năng Lượng Màn Hình Máy Tính của Công ty Cổ Phần Liên Minh Phúc Gia được cấp ngày 15/05/2018. Vui lòng chờ vài giây để loading Công Bố Hiệu Suất Năng Lượng Và Dán Nhãn Năng Lượng Màn Hình Máy Tính Ấn vào đây để

Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng – Màn Hình Máy Tính 2018-06-28T17:05:22+07:00

Công Văn Xác Nhận Sản Phẩm Không Thuộc Phạm Vi Áp Dụng Kiểm Tra Hiệu Suất Và Dán Nhãn Năng Lượng

2018-06-28T17:07:38+07:00

Mẫu Công Văn Xác Nhận Sản Phẩm Không Thuộc Phạm Vi Áp Dụng Kiểm Tra Hiệu Suất Và Dán Nhãn Năng Lượng của Công ty CP Liên Minh Phúc Gia được cấp ngày 18/05/2018 chứng nhận Sản phẩm tủ giữ lạnh thương mại không thuộc phạm vi áp dụng kiểm tra hiệu suất và dán

Công Văn Xác Nhận Sản Phẩm Không Thuộc Phạm Vi Áp Dụng Kiểm Tra Hiệu Suất Và Dán Nhãn Năng Lượng 2018-06-28T17:07:38+07:00

Chứng Thư Giám Định

2018-05-23T09:04:39+07:00

Mẫu Giấy Chứng Thư Giám Định của Công ty CP Liên Minh Phúc Gia được cấp ngày 14/05/2018 chứng nhận các lô hàng hệ thống tủ quầy bảo quản thực phẩm đông lạnh không thuộc đối tượng hàng hóa chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn Kỹ thuật  Quốc gia QCVN 9 : 2012/BKHCN. Vui

Chứng Thư Giám Định 2018-05-23T09:04:39+07:00

Giấy Chứng Nhận Hợp Quy Tương Thích Điện Từ

2018-04-06T10:52:49+07:00

Mẫu Giấy Chứng Nhận Hợp Quy Tương Thích Điện Từ của Công ty CP Liên Minh Phúc Gia được cấp ngày 08/03/2018 chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia theo Phương thức 1. Và mẫu Giấy Chứng Nhận Kết Quả Đo, Thử Nghiệm do Viện Đo Lường Việt Nam cấp ngày

Giấy Chứng Nhận Hợp Quy Tương Thích Điện Từ 2018-04-06T10:52:49+07:00

Giấy Chứng Nhận Hợp Quy An Toàn Điện

2018-04-06T08:56:55+07:00

Mẫu Giấy Chứng Nhận Hợp Quy An Toàn Điện của Công ty CP Liên Minh Phúc Gia được cấp ngày 07/03/2018 chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia theo Phương thức 7. Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Giấy Chứng Nhận Hợp Quy An Toàn Điện Ấn vào đây để

Giấy Chứng Nhận Hợp Quy An Toàn Điện 2018-04-06T08:56:55+07:00

Thông Báo Tiếp Nhận Công Bố Hợp Quy – Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn

2018-04-06T09:16:38+07:00

Mẫu Thông Báo Tiếp Nhận Công Bố Hợp Quy - Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn Dải Tần 25MHz- 1GHz của Công ty CP Liên Minh Phúc Gia được xác nhận bởi Cục Viễn thông ngày 27/02/2018. Vui lòng chờ vài giây để loading Thông Báo Tiếp Nhận Công Bố Hợp Quy - Thiết

Thông Báo Tiếp Nhận Công Bố Hợp Quy – Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn 2018-04-06T09:16:38+07:00

Chứng Nhận Hợp Quy – Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn Dải Tần 25MHz -1GHz

2018-04-06T16:24:30+07:00

Mẫu Chứng Nhận Hợp Quy - Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn Dải Tần 25MHz- 1GHz của Công ty CP Liên Minh Phúc Gia được cấp trên cơ sở kết quả đo kiểm ngày 02/01/2018 của Trung tâm Kỹ thuật - Cục Tấn số vô tuyến điện. Cùng với biên bản kiểm nghiệm do

Chứng Nhận Hợp Quy – Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn Dải Tần 25MHz -1GHz 2018-04-06T16:24:30+07:00

Công Bố Nhãn Năng Lượng – Nồi Cơm Điện

2018-04-05T14:24:53+07:00

Bản Công bố Nhãn Năng Lượng cho Nồi cơm điện Phúc Gia® số 10859/BCT-TKNL, được thực hiện theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức năng lượng tối thiểu

Công Bố Nhãn Năng Lượng – Nồi Cơm Điện 2018-04-05T14:24:53+07:00