Giới Thiệu 2019-04-08T11:00:13+07:00

GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE CÔNG BỐ SẢN PHẨM ONLINE

Công Bố Sản Phẩm Là Gì?

Công Bố Sản Phẩm là khai báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền biết về chất lượng hàng hóa, mà doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân sản xuất ra hàng hóa đó, hay sản phẩm nhập khẩu từ bên nước ngoài về Việt Nam. Công Bố Sản Phẩm được chia thành hai loại đó là, Công Bố Hợp Quy Công Bố Phù Hợp Quy Định.

Website Công Bố Sản Phẩm Online (http://congbosanpham.online)

Website Công Bố Sản Phẩm Online là nơi cung cấp những bản Công Bố Sản Phẩm chất lượng, uy tín của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những bản Công Bố Sản Phẩm mà Website cung cấp gồm: Công Bố Dán Nhãn Năng Lượng, Công Bố Chứng Nhận Hợp Quy, Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm. 

Video Hướng dẫn chỉ đường tới Phúc Gia®:

Hoặc bạn có thể xem thêm tại: Hướng dẫn chỉ đường tới Phúc Gia®