Chứng Thư Giám Định

//Chứng Thư Giám Định

Mẫu Giấy Chứng Thư Giám Định của Công ty CP Liên Minh Phúc Gia được cấp ngày 14/05/2018 chứng nhận các lô hàng hệ thống tủ quầy bảo quản thực phẩm đông lạnh không thuộc đối tượng hàng hóa chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn Kỹ thuật  Quốc gia QCVN 9 : 2012/BKHCN.

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Giấy Chứng Thư Giám Định

Ấn vào đây để download Mẫu Giấy Chứng Thư Giám Định

2018-05-23T09:04:39+07:00

Leave A Comment