Tự Công Bố Sản Phẩm – Kẹo Dẻo

//Tự Công Bố Sản Phẩm – Kẹo Dẻo

Mẫu Tự Công bố sản phẩm Kẹo dẻo Hương trái cây Phúc Gia số 01/PHUCGIA/2018 của Công ty CP Liên Minh Phúc Gia  theo mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số: 15/2018/NĐ-CP. Kèm theo phiếu Kiểm nghiệm số 24498/PKN-VKNQG được Viện Kiểm nghiệm ATTP Quốc Gia cấp ngày 30/11/2017.

Vui lòng chờ vài giây để loading Mẫu Bản Tự Công Bố Sản Phẩm Kẹo Dẻo

Ấn vào đây để download Mẫu Bản Tự Công Bố Sản Phẩm Kẹo Dẻo

2018-04-05T14:25:46+07:00

Leave A Comment