Chứng Nhận Hợp Quy – Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn Dải Tần 25MHz -1GHz

//Chứng Nhận Hợp Quy – Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn Dải Tần 25MHz -1GHz

Mẫu Chứng Nhận Hợp Quy – Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn Dải Tần 25MHz- 1GHz của Công ty CP Liên Minh Phúc Gia được cấp trên cơ sở kết quả đo kiểm ngày 02/01/2018 của Trung tâm Kỹ thuật – Cục Tấn số vô tuyến điện. Cùng với biên bản kiểm nghiệm do Trung tâm kỹ thuật, cục tần số vô tuyến điện thực hiện.

Vui lòng chờ vài giây để loading Chứng Nhận Hợp Quy – Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn Dải Tần 25MHz- 1GHz

Ấn vào đây để download Mẫu Chứng Nhận Hợp Quy – Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn Dải Tần 25MHz -1GHz

2018-04-06T16:24:30+07:00

Leave A Comment